Marie Claire HK Magazine
Photo Roger Weber
Diptyque
by Alexandre Onimus
SNC Magazine
Photo Nuno Oliveira
Marina
Photo Frank Mijares
Faces Magazine
Photo Roger Weber
Grazia BG Magazine
Photo Roger Weber
Gala Magazine
Photo Christian Borth
Issi
Photo Romain Rosa
Adorn Magazine
Photo Toranj Kayvon
Marie Claire Magazine
Photo Francois Alexandre
Cosmopolitan BR Magazine
Photo Elodie Chapuis
Sonia Peña Couture
Marie Claire HK Magazine
Photo Roger Weber
Atlas Magazine
Photo Tawan Conchonnet
Avenue Illustrated Magazine
Photo Tiago Prisco
Primadonna
Photo Dino Frittoli
Nastya
Photo Pau Palacios
Sunday More Magazine
Photo Michael K.
Grazia BG Magazine
Photo Roger Weber
Oakwood
Photo Patrick Loock
The Model Magazine
Photo Frank Mijares
Pura Lopez
Photo Mireia Rodriguez
Tiny Om
Photo Marion Leflour
SNC Magazine
Photo Nuno Oliveira
Be Style Magazine
Photo Francois Alexandre
Life + Style Magazine
Photo Andrea Bielsa
Harper's Bazaar BR Magazine
Pura Lopez
Photo Mireia Rodriguez

Avenue Illustrated Magazine
Photo Tiago Prisco